Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Sahte Para

Giriş
  
 20tl.png

Güvenlik özellikleri için tıklayınız...
10tl.png
 
5tl.png

Güvenlik özellikleri için tıklayınız...
 
 
 
EMNİYET ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANARAK GERÇEK BANKNOTLARIMIZI SAHTELERİNDEN AYIRT ETME YÖNTEMLERİ
 
Her devlet dolaşımda bulunan banknotlarını, sahtesinin yapılmasında büyük zorluklar yaratacak şekilde basmaya özen gösterir. Bu itibarla gerçek banknotlar güvenliği sağlayıcı bir çok teknik özellikle donanmıştır. Deneyimlere göre, paranın sahtesinin yapılmasını zorlaştırmayı sağlayan en iyi yol rölyefin en ince ayrıntılarına kadar itinalı ve kusursuz yapılmasını sağlamaktır. Şimdiye kadar hiç bir kalpazan kusursuz bir taklit yapamamış, az veya çok hataları, eksiklikleri görülmüştür. Bu nedenle vezne servislerinde çalışan sayım memurları ve veznadarlarımızın gerçek banknotların ve sahte banknotların temel özelliklerini iyice öğrenmeleri gerekir.

"SAHTE OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN PARA HAKİKİSİYLE KARŞILAŞTIRILARAK MERCEK-LUP, EĞER MÜMKÜNSE BİR BÜYÜTEÇ YARDIMIYLA İNCELENMELİDİR."
BANKNOTLARIMIZDA KULLANILAN EMNİYET ÖZELLİKLERİ
Banknotlarımızda kullanılan emniyet özelliklerini üç ana grupta inceleyebiliriz.
A- Banknot kağıdında,
B- Banknot mürekeplerinde,
C- Banknotun baskı aşamasında, kullanılan emniyet özellikleri


A.KAĞITTA KULLANILAN EMNİYET ÖZELLİKLERİ:
Banknot kağıtlarında bulunan emniyet özellikleri üç ana grupta toplanabilir.
1. Filigran,
2. Emniyet Şeridi,
3. Renkli Elyaflar.

1. FİLİGRAN:
Filigran, ışığa kaldırılıp bakıldığı zaman farkedilen negatif bir imajdır. Genellikle filigran olarak portreler tercih edilir.

2. EMNİYET ŞERİDİ:
Emniyet Şeritleri, kağıdın dokusuna paralel olarak yerleştirilir ve bu nedenle birçok kıymetli kağıtta şeritler kısa kenarlara paraleldir.
Özel bir yöntemle elde edilen emniyet şeritleri, genel olarak ışığa kaldırılıp bakıldığında hemen farkedilir ve çağımızın en iyi buluşlarından olan renkli fotokopi makinalarında orjinalleri kopya edilemediği için sahtekar ve kalpazanlara karşı etkili bir emniyet özelliğidir.
Emniyet şeritlerinin pek çok çeşitleri bulunmaktadır.
Şu anda 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000 ve 10.000.000 TL'lık banknotlarımızda "TCMB" mikro yazılı Stardust Emniyet Şeridi kullanılmaktadır.
 
3. RENKLİ ELYAFLAR:
Banknot ve diğer kıymetli kağıt (Security Paper) basımında kullanılan kağıtların
emniyetini artırmak için yukarıda açıklanan filigran ve emniyet şeridinden başka kağıda çeşitli renkli elyaflar ilave edilir. Bu elyafların ilavesi kağıt imalatının ilk safhalarında olur.
B.MÜREKKEP ÇEŞİTLERİ:
Baskı alanındaki gelişmelere paralel olarak banknot basımında da farklı özelliklere sahip mürekepler geliştirilmiştir.
C.BASKI İLE SAĞLANAN EMNİYET ÖZELLİKLERİ

1. Simultan Baskıda:
See-Through (Emniyet Motifi): Simultan baskı makinalarında ön ve arka yüz zeminlerin aynı anda basılması avantajından faydalanılarak ayarlı bir baskının yapılabildiğini gösteren, ön ve arka yüzde birlikte kullanıp, birbirini tamamlayan motifdir.
Tüm banknotlarımızda kullanılmaktadır.
2-a. İntaglio (Çukur) Baskıda:
İntaglio baskısının (çukur baskı) çok ince ve farklı derinliklerdeki çizgilerden oluşması ve elde edilen rölyef (kabarıklık), etkisinin başka bir baskı tekniği ile elde edilmemesi onun en önemli emniyet unsurudur. Tüm banknotlarımızda kullanılmaktadır.
b. Mikro Yazı:
İntaglio (çukur) baskı tekniğinde basılan, gerek renkli gerekse fotomekanik yollarla sahte banknot üretimine karşı önlem olarak çıplak gözle görülemeyen ancak büyüteç yardımıyla görülebilen harf ve yazı grubudur. Yalnızca 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000 ve 10.000.000 TL.lık banknotlarımızda kulanılmaktadır.
c. Latent Image (Gizli Görüntü):
İntaglio baskıda ilk bakışta görülmesi istenmeyen ancak farklı açıdan bakıldığında görülebilen motiflerin oluşmasını sağlayan, farklı yönlerde kullanılan grize yardımıyla gerçekleştirilen tekniktir.
Örneğin 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000 TL.lık banknotlarımızda ön yüz alt bantta kullanılan rakamlar ile 5.000.000 TL.lık banknotun ön yüz sol üst köşedeki Türkiye haritası içindeki ay-yıldız ve 10.000.000 TL'lık banknotun ön yüz sol alt köşedeki motif içindeki "TC" harfleri gizli görüntü olarak hazırlanmıştır.
SAHTE TÜRK LİRASI BANKNOTLARDA BULUNAN ÖZELLİKLER
 
 
Banknotlarımız en ileri derecedeki emniyet unsurları ile donatılmış olup, gerçek banknotlarımızı sahtelerinden basit kontrollerle aşağıdaki yöntemlerle kolayca ayırt etmek mümkündür.
1- RÖLYEF (KABARTMA) BASKI : Rakam yazı ve bazı desenlerde, dokunulduğunda isedilebilen özel rölyef (kabartma) baskı öncelikle kontrol edilmelidir. Sahte banknotlarda rölyef (kabartma) baskı yoktur.
2- OPTİK EMNİYET UNSURU: Banknotun sağ üst köşesinde, değişik açılardan bakıldığında farklı renk efektleri veren, özel mürekkeple basılmış bir motiftir. Sahte banknotlarda bu motif normal mürekkeple basıldığından sabit renkli bir görünüm verir.
3- FİLİGRAN: Banknotun sol tarafında filigran boşluğunda bulunan banknot üzerindeki Atatürk portresinin daha küçük boyutlu filigranı bulunmaktadır. Banknot ışığa tutulduğunda görülebilen filigran, sahte banknotların çoğunda bulunmamakta, bazı sahtelerde ise dış yüzden baskı yapılmak suretiyle taklit edilmeye çalışılmaktadır.
4- EMNİYET TELİ: Banknotun sol yarısında dikey olarak 5mm. aralıklarla dizilmiş, üzerinde "TCMB" harfleri yer alan 4 mm. uzunluktaki gümüşi renkte metalik çizgilerden oluşan ve ışığa tutularak bakıldığında düz bir hat şeklinde görülen, gözle de kontrol edilebilen özel bir emniyet unsurudur. Sahte banknotlarda sadece gümüşi renkteki baskı yoluyla taklit edilmeye çalışılmıştır.
5- BÜTÜNLEŞİK GÖRÜNTÜ: Filigranın sağ tarafında, banknot ışığa tutulduğunda arka yüzdeki meşalenin alt ucuyla bütünleşik görüntü oluşturan beşgen motif sahte banknotlarda mevcut değildir.
6- GİZLİ GÖRÜNTÜ: Yatay vaziyette göz hizasında ışığa doğru tutulduğunda görülebilen; 100.000, 250.000, 500.000 ve 1.000.000 TL'lık banknotların ön yüz alt bandında banknotun kupür rakamı ile 5.000.0000 TL.'lık banknotun Türkiye Haritası ay-yıldız ve 10.000.000 TL'lık banknotun ön yüz sol alt köşedeki motif içindeki "TC" harflerinin gizli görüntüsü sadece hakiki banknotta mevcuttur.
7- MİKRO YAZI: Banknotun hakim renginde basılmış, dalgalı bir görüntü veren alt alta basılmış mikro yazılar ancak büyüteç vasıtasıyla gerçek banknotlarda görülebilir.
8- RENKLİ KILCAL LİFLER: Banknot kağıdına imalat sırasında yükletilmiş, ultraviyole ışığa duyarlı kırmızı ve mavi kılcal lifler, özel ışınlı banknot kontrol cihazı altında ancak gerçek banknotlarda görülebilir.
9- ÖZEL IŞIĞA DUYARLI SERİ VE SIRA NUMARALARI: Özel ışınlı banknot kontrol cihazı altında fosforlu bir parlaklıkla ışık yansıması meydana getirir, sahte banknotlarda normal mürekkep kullanıldığından bu özellik bulunmamaktadır.
10- BANKNOT KAĞIDI: Orijinal banknot kağıdı özel olarak tamamen pamuk elyafından imal edilmektedir. Sahte banknotlar piyasanın kullandığı normal kağıtlarla üretildiğinden, sallandığında orijinal banknotun çıkardığı özel sesi vermemektedir.
N O T :
Son günlerde E7-10.000.000, E7-5.000.000 ve E7- 1.000.000 Türk Lirası banknotların sahteleri, görüntü tarayıcı ile bilgisayara görüntüsü alınarak renkli mürekkep püskürtülerek, prınterde taklit edildiği tesbit edilmiş olup, sahte banknotların bir kısmı orijinal banknotlardaki gibi mor ötesi ışık altında yansıma vermemektedir.
Sonuç olarak; banknotlarımızda bulunan güvenlik unsurlarının hiç birisi sahte banknotlarda bulunmamaktadır. Sayım görevlilerimizin maddi kayba uğramamaları için yukarıda saydığımız sahte banknotlarda bulunan özellikleri gözönüne alarak çok dikkatli olmaları gerekmektedir.
SAHTE EFEKTİFLER
 
 
ORİJİNAL ESKİ 100'LÜK USD EFEKTİFLERİN EMNİYET ÖZELLİKLERİ
Boyutları: 66X156 mm
Temel Renk: Yeşil ve siyah
Kağıt Özelliği: Banknot ultraviyole ışığı emen pamuk-keten esaslı kağıda basılmıştır. Kağıdın üzerinde kırmızı ve mavi kılcal lifler yer almaktadır.
Baskı Tekniği: Banknotun ön ve arka yüzü intaglio baskı tekniği ile kabartma olarak basılmıştır. Banknotun on haneli seri ve sıra numaraları ile Hazine Bakanlığı mührü yeşil renkli mürekkeple basılmıştır.
1990 yılında itibaren tedavüle çıkarılan söz konusu banknotun yeni tertibinde; Banknot sol kenarına yakın dikey konumda ultraviyole ışık altında kırmızı yansıma veren ve üzerinde tekrarlanarak "USA 100" ibaresi yazılı olan polyester emniyet şeridi yer almaktadır. Portrenin etrafında bir çizgi halinde mikro harflerle" THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi tekrarlanarak yazılmıştır.
 
ORİJİNAL YENİ 100'LÜK USD EFEKTİFLERİN EMNİYET ÖZELLİKLERİ

Boyutları: 66X156 mm
Temel Renk: Yeşil, gri ve siyah
1.        Portre: Portrenin boyutu büyütülerek Benjamin Franklin'in tanınması kolaylaştırılmış, yeni detay ilavesiyle taklidi zorlaştırılmıştır. Portrenin, banknotun ortasındaki yeri filigrana yer açmak ve portrenin katlama ve buruşmadan etkilenmemesi için değiştirilmiştir.
2.        Kesintisiz Kusursuz Çizgiler: Ön yüzde Benjamin Franklin'in portresinin ve arka yüzde Independence Hall'un fonunda kullanılan kesintisiz çizgilerin taklit edilmesi çok zordur.
3.        Filigran: Benjamin Franklin'in portresinden oluşan filigran, banknot ışığa tutulduğunda iki yüzden de görülebilir.
4.        Renk Değiştiren Mürekkep: Banknotun ön yüz sağ alt köşesinde yer alan rakam düz bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah görüntü verir.
5.        Mikro Yazı: Mikro baskılı yazılar çok küçük olduğundan taklidi çok zordur. Banknotun sol alt köşesinde yer alan rakamın içine "USA 100" ibaresi Benjamin Franklin'in ceketine ise "UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi mikro yazı ile basılmıştır.
6.        Emniyet Şeridi: Banknot kağıdının içinde dikey olarak polymer bir emniyet şeridi, şeridin üzerinde ise banknotun kupür değeri yer almaktadır. Banknot parlak bir ışığa tutulduğunda, banknotun her iki yüzünden emniyet şeridi üzerindeki "USA 100" yazısı okunabilir. Emniyet şeridi ultraviyole ışık altında kırmızı renk vermektedir.
7.        Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Sembolü: Banknotlarda tüm Federal Reserve sistemini temsil eden tek bir mühür kullanılmıştır. Banknotun solundaki seri numarasının altında yer alan bir harf ve rakam banknotu dolaşıma veren yerel Merkez Bankasını göstermektedir.
8.        Seri Numaraları: Seri numarasına bir harf daha ilave edilmiştir. 11 harf ve rakamın birleşiminden oluşan seri numarası banknotun ön yüzünde iki ayrı yerde yeralmaktadır.
SAHTE 100'LÜK USD EFEKTİFLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
1.        Banknotun kağıdı adi piyasa kağıdı ve kalındır.
2.        Sahtelerin hepsi ofset, fotokopi, intaglio ve bir kısmı da bilgisayar tekniği ile üretilmiştir.
3.        Portre tamamıyle bozuk ve düzgün değildir.
4.        Hazine mührünün rengi bozuk, karışık ve net değildir.
5.        Polyesterden mamul emniyet teli ışığa tutulduğunda görülememektedir. Sonradan gümüşi renkte boya ile taklit edilmiştir.
6.        Filigran bulunmamaktadır.
7.        Baskı tamamen hatalı ve titrektir.
8.        Işığa tutulduğunda kılcal lifler görülmemektedir.
9.        Seri ve sıra numaraları düzgün değildir.
10.    Banknot kağıdına elle dokunulduğunda kabartma baskı hissedilmemekte ve kaygandır.
11.    1996 yılından sonra üretilen yeni baskı Amerikan Dolarlarında banknotun ön yüz sağ alt köşesinde yer alan 100 rakamı açılı bakıldığında renk değiştiren mürekkeple basıldığından yeşile dönüşen renk yansıması, sahtelerde mürekkep mat olduğu için sabit görünüm vermekle birlikte, bir kısım sahtelerde ise orijinaline yakın yansıma veren mürekkep kullanılmıştır.
12.    Ön yüzdeki Benjamin Franklin'in portresinin ve arka yüzdeki Independence Hall'un fonunda kullanılan orijinalinde kesiksiz olan çizgiler, sahtelerinde kesikli ve bozuktur.

ORİJİNAL ESKİ 50'LİK USD EFEKTİFLERİN EMNİYET ÖZELLİKLERİ
Boyutları: 66X156 mm
Temel Renk: Yeşil ve siyah
Kağıt Özelliği: Banknot ultraviyole ışığı emen pamuk-keten esaslı kağıda basılmıştır. Kağıdın üzerindeki kırmızı ve mavi kılcal lifler yer almaktadır.
Baskı Tekniği: Banknotun ön ve arka yüzü intaglio baskı tekniği ile kabartma olarak basılmıştır.
Banknotun on haneli seri ve sıra numaraları ile ABD Hazine Bakanlığı mührü aynı cins mürekkeple basılmıştır.
1990 yılından itibaren tedavüle çıkarılan banknotun yeni tertibinde;
Banknotun sol kenarına yakın dikey konumda ultraviyole ışık altında kırmızı yansıma veren, üzerinde tekrarlanarak "USA 50" ibaresi yazılı olan polyester emniyet şeridi yer almaktadır. Portrenin etrafında bir çizgi halinde mikro harflerle "THE UNITED STATES OF AMERICA" ibaresi tekrarlanarak yazılmıştır.

ORİJİNAL YENİ 50'LİK USD EFEKTİFLERİN EMNİYET ÖZELLİKLERİ
1.        Portre: S.Grant'ın portresinin boyutu büyültülerek tanınması kolaylaştırılmıştır. Portrenin banknotun ortasındaki yeri, filigrana yer açmak ve portrenin katlama ve kırışmadan etkilenmemesi için değiştirilmiştir.
2.        Kesintisiz yoğun çizgiler: Portrenin ve binanın fonunda kullanılan kesintisiz çizgilerin taklit edilmesi çok zordur.
3.        Emniyet Şeridi: Banknot kağıdının içinde dikey olarak polymer bir emniyet şeridi, şeridin üzerinde ise banknotun kupür değeri "USA 50" yer almaktadır. Banknot parlak ışığa tutulduğunda, banknotun her iki yüzünden emniyet şeridinin üzerindeki "USA 50" yazısı ve bayrak görülebilmektedir. Ayrıca, emniyet şeridi ultraviyole ışık altında sarı renk vermektedir.
4.        Filigran: Portre ile aynı olan filigran, banknot ışığa tutulduğunda iki yüzden de görülebilir.
5.        Renk Değiştiren Mürekkep: Banknotun ön yüz sağ alt köşesinde yer alan rakam düz bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah görüntü verir.
6.        Görme Kolaylığı İçin Büyük Baskı: Banknotun arka yüzünde kolayca okunabilen büyük punto ile yazılmış nominal rakam sadece 50 ABD Doları ve daha küçük kupürlerde bulunmaktadır.
7.        Mikro Yazı: Mikro baskılı yazılar çok küçük olduğundan taklidi çok zordur. Banknotun ön yüzündeki kenar çizgizinde "fifty" portre de ise "Unıted States Of America" ibareleri mikro yazı ile basılmıştır.
8.        Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Sembolü: Banknotun solundaki seri numarasının altında yer alan bir harf ve rakam banknotu dolaşıma veren yerel Merkez Bankasını göstermektedir.
9.        Seri Numaraları: Seri numarasına yeni bir harf ilave edilmiştir. 11 harf ve rakamın birleşiminden oluşan seri numarası banknotun ön yüzünde iki ayrı yerde yer almaktadır.
EURO'IARIN PRATİK KONTROLÜ
               
Kabartma baskıyı hissedin. Filigranın gerçek olup olmadığını, emniyet şeridini ve bütünleşik görüntünün ön ve arka yüzde tam olarak birleşip birleşmediğini inceleyin. Arka yüzde optik değişken bandın bulunup bulunmadığını kontrol edin. Işık altında ve açılı olarak bakıldığında parlayıp patlamadığını inceleyin.
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Siirt POLED
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.