Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Fahri Trafik Müfettişliği

Giriş
FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI
    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,k,
    En az kırk yaşında olmak,
    En az yüksekokul mezunu olmak,
    En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
    Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,
    Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
    Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
    Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Gerekli Belgeler
    İki adet vesikalık fotoğraf,
    İkametgah
    Sabıka kaydı belgesi
    Sürücü belgesi
    Öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
Başvuru Yeri
    İkametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat ederler.
    Bulunduğu İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte müracaat etmeleri yeterlidir.
Başvuru Şekli
    Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
    İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Siirt POLED
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.