Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hizmet damgali

Giriş

 

HİZMET DAMGALI PASAPORTLARI KİMLER ALABİLİR?

 

Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.
 
Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı türden pasaport verilir. Pasaport sahibinin 18 yaşından küçük çocukları ile, 18-25 yaş arası çocuklarına öğrenci belgesini getirmek  şartı ile, Hizmet Damgalı Pasaport hamilinin istemesi halinde aynı türden pasaport verilir. Hizmet Pasaportunun süresi 5 yılı geçemez.
 
Darphane ve Damga Matbası Genel Müdürlüğünden temin edilen sistemde zaman zaman meydana gelen aksaklıklardan ve pasaport müracaatlarında yoğunluklar nedeniyle pasaport teslim süresinin 1 haftayı bulması sebebi ile vatandaşlarımızın pasaport müracaat işlemlerini son güne bırakmamaları önemlidir.
 
Hizmet Damgalı (Gri) pasaport müracaat işlemleri sadece İl Emniyet Müdürlükleri Pasaport Şube Müdürlüklerine yapılabilir. 
 
 

HİZMET DAMGALI PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 1. Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış, Hizmet Pasaport Talep Formu,
 2. Nüfus cüzdanının aslı, (Ehliyet, nüfus cüzdanı fotokopisi veya herhangi başka bir resmi kimlik kabul edilmemektedir. 5682 S.K/17. Md.)
 3. Üç adet, son 6 ay içinde çekilmiş, 50*60mm ebatlarında, arka fon rengi beyaz biyometrik fotoğraf,
 4. Varsa daha önceden alınmış pasaportlar,
 5. Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin, noterden veya Pasaport Şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname,
 6. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair ıslak imzalı ve tahsil edilmiştir kaşesi bulunan dekont,
 7. Hak sahibinin 18-25 yaş arası çocukları için öğrenci belgesi,
 8. Vize isteyen ülkelere görevli olarak gidecekler için görev başlama tarihinden en erken 25 gün öncesinden, vize istemeyen ülkeler için en erken 15 gün öncesinden müracaat edebilir.​ 
 

BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP E​DİLEBİLECEK DİĞER BELGELER

Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi, daha önce almış oldukları Umuma Mahsus Pasaportları, Hizmet Pasaport alırken Emniyete iade edenler, formdaki ilgili bölüme Umuma Mahsus Pasaportlarını Emniyete teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak pasaport dosyalarında bulunmaz ise Umuma Mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında, T.C.K' nın 206.maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise ' Resmi Belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan işlem yapılmaktadır. Bundan dolayı daha önceden alınmış Umuma Mahsus Pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak suretle müracaat esnasında getirilmesi, hak sahiplerinde değil ise formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gereklidir.

Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakatı (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilebilir.)◦Hizmet pasaportu almak isteyen şahısların eşlerinin veya 7 yaşından gün almış çocuklarının müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.

 


HİZMET DAMGALI PASAPORT FORMU İÇİN 

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Siirt POLED
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.