Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

hususi pasaport

Giriş
 
 
 

Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport işlemleri

 

Hususi Damgalı Pasaport Müracaatları Siirt Pasaport Şube Müdürlüğümüzce alınmaktadır.

Resmi Gazete de 14.08.2014 tarih ve 29088 sayıyla yayımlanan Pasaport Kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklik ile Hususi Damgalı Pasaport alacakların en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı getirildiğinden müracaat yapacak Emekli/ Müstafi olanlar için; eğitim durumlarını belirten belge getirilmesi gerekmektedir.

İl Emniyet Müdürlüğümüz yerleşkesinde bulunan pasaport harç ve defter bedellerinin tahsil edildiği Maliye Veznesi kapanmıştır. Pasaport müracaatı için Vatan Caddesinde bulunan Müdürlüğümüze başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın harç ve cüzdan bedellerini öncesinde yatırarak gelmeleri gerekmektedir.

Kimler Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport Alabilir ???

 1. TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,
 2. Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan veya devlet memurları.
 3. 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken  EMEKLİ olan devlet memurları.
 4. Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları
 5. Görevleri Süresince Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları
 6. 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinde Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara
 7. Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından; özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak, Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,
 8. Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak, Kamu görevlisi olmak,
 9.    4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak​.
 10. Şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personeller;

Yukarıdaki 1,2,3,4,5, ve 6. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

NOT: Hususi Pasaportlar 5 yıllık süreyle verilir.

Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanlarına ise görevleri süresince hususi pasaport tanzim edilir.

 

Emeklilerin Hususi Pasaport İşlemleri

1. Emekli olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; Emekli olduğunuz kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) Emekli olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmelisiniz. Bu belge ıslak imzalı ve mühürlü olmalıdır.

2. Emekli olduktan sonra pasaport alınmış ise kurumunuzdan öncesinde kadro derecenizi gösteren belge getirdiğiniz için ayrıca bu belgeye gerek yoktur.

3. 2 adet Biyometrik fotoğraf; 50mm X 60mm ebatlarında, arka fonu beyaz, son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).​

4. Üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu T.C. nüfus cüzdanı aslının başvuru esnasında ibraz edilmeli.

​5. Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.

6. Pasaport Defter Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair pasaport defter bedeli dekont aslı olmalıdır.Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması gerekmektedir.Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması(en üst nüsha). Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

​7.  Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

8.  Başvuru sırasında hak sahibi pasaport alsın veya almasın mutlaka bulunmalıdır. Hak sahibi eşi veya çocuğu için pasaport müracaatında bulunmak istediği ve gelemeyeceği durumlarda noterden vekaletname düzenletmelidir.

Çalışanların Hususi Pasaport İşlemleri

1. İlgili Kurumca Düzenlenmiş Hususi Pasaport Formu   : Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) Müdürlüğümüze gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu. Eski Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu ile işlem yapılmamaktadır. 

2.  2 adet Biyometrik fotoğraf; 50mm X 60mm ebatlarında, arka fonu beyaz, son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).​

3. Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

4.  Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır. 

5. Pasaport defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye veznelerine yatırıldığına dair dekontun aslı, dekontun üzerinde tahsil edilmiştir kaşesinin basılması, dekontun 1. nüshasının müracaatta sunulması(en üst nüsha),dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

6.    Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

·         NOT

         Hak sahibi pasaport alacaksa gelmeli, pasaport almaması durumunda pasaport müracaatında bulunacak eşi veya reşit çocukları formda hak sahibinin imzasının bulunması halinde hak sahibi olmadan da işlem yaptırabilmektedir.

Müstafi(Çekilme/İstifa) Pasaport İşlemleri

   ​​

1. Müstafi(Çekilme/İstifa) olduktan sonra ilk kez pasaport işlemi yaptıracaksanız; ilgili kurumunuzdan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) Müstafi(Çekilme/İstifa) olduğunuz tarihteki kadro derecenizi gösterir belge getirmelisiniz.

2. Müstafi(Çekilme/İstifa) olduktan sonra pasaport alınmış ise kurumunuzdan öncesinde kadro derecenizi gösteren belge getirdiğiniz için ayrıca bu belgeye gerek yoktur.

3.  2 adet Biyometrik fotoğraf; 50mm X 60mm ebatlarında, arka fonu beyaz, son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).​

4.  Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

5.  Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır. 

6. Pasaport defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye veznelerine yatırıldığına dair dekontun aslı, dekontun üzerinde tahsil edilmiştir kaşesinin basılması, dekontun 1. nüshasının müracaatta sunulması(en üst nüsha),dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

7.    Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

8.   Başvuru sırasında hak sahibi pasaport alsın veya almasın mutlaka bulunmalıdır. Hak sahibi eşi veya çocuğu için pasaport müracaatında bulunmak istediği ve gelemeyeceği durumlarda noterden vekaletname düzenletmelidir.

Yeşil Pasaport Sahibi Eşi Vefat Edenlerin İşlemleri

1.   Hak sahibi eşiniz vefat ettikten sonra ilk kez pasaport işlemi alacaksınız; Eşinizin çalıştığı kurumundan (Örneğin Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğünden, Doktorlar İl Sağlık Müdürlüğünden, Üniversite görevlileri Rektörlükten) vefat ettiği tarihteki kadro derecesini gösterir belge getirmelisiniz.

2. Vefat eden hak sahibinin sadece, başkaları ile evlenmemiş eşleri hususi pasaport alabilirler. Çocukları vefat eden ebeveynlerinden yararlanarak hususi pasaport alamazlar.

3.  2 adet Biyometrik fotoğraf; 50mm X 60mm ebatlarında, arka fonu beyaz, son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).​

4.  Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

5.  Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.

6. Pasaport defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye veznelerine yatırıldığına dair dekontun aslı, dekontun üzerinde tahsil edilmiştir kaşesinin basılması, dekontun 1. nüshasının müracaatta sunulması(en üst nüsha),dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

7.  Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

 

Şehit Eş ve Çocuklarının Pasaport İşlemleri

5682 sayılı Pasaport Kanununa göre;, emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 veya 3′üncü kadro derecesine gelen şehit eşlerine ve  evli bulunmayan, iş sahibi olmayan kız/erkek çocuklarına ve ayrıca hayatını kaybeden ebeveyninden dolayı maaş alıyor olsa bile; “Hususi Damgalı Pasaport” verilmektedir.

Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kurumdan alacakları derece ve kademe gösterir belge, şehit belgesi ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Gerekli Evraklar :

1.   Hak sahibinin kurumundan alınacak kadro derecesini belirtir şehitlik belgesi

2.   2 adet Biyometrik fotoğraf; 50mm X 60mm ebatlarında, arka fonu beyaz, son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).​

3.  Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

4.   Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır. 

5. Pasaport defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye veznelerine yatırıldığına dair dekontun aslı, dekontun üzerinde tahsil edilmiştir kaşesinin basılması, dekontun 1. nüshasının müracaatta sunulması(en üst nüsha),dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

6.     Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

NOTLAR

·         18 yaşından küçük çocuklar için :Reşit olmayan çocuğunuzun öğrenci olduğuna dair belge getirmeniz halinde 5 yıllık, öğrenci belgesi olmaması halinde 18 yaşını dolduruncaya kadar pasaport düzenlenir.

·         Muvafakat (bu işlemi noterden yapabileceği gibi müracaat sırasında ebeveynin hazır bulunması halinde birimimizce muvafakat hazırlanmaktadır.)

·         18 – 25 yaş arası çocuklar için :Öğrenci olduğuna dair yeni tarihli öğrenci belgesi aslı (Mutlaka aslı olmalı, İnternet çıktısı kabul edilmemektedir.)

 

 

Devlet Sporcularının Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri

5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinde Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara ; Devlet sporcusu seçilenler VIP salonlarını kullanabilirler. Bu Kanun kapsamında Sporcu Şeref Aylığı bağlanan ve Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara müracaatları halinde 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A Maddesinde düzenlenen “Hususi Damgalı Pasaport” verilir. Hususi Damgalı Pasaport almak isteyenlerin; bağlı bulunduğu Kurumdan (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü) alacakları kadro derecesi ve devlet sporcusu olduğunu gösterir belge ile Siirt Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Gerekli Evraklar :

1.  Hak sahibinin kurumundan alınacak kadro derecesi ve devlet sporcusu olduğunu gösterir belge

2.   2 adet Biyometrik fotoğraf; 50mm X 60mm ebatlarında, arka fonu beyaz, son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).​​

3.  Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.

4. Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.

5. Pasaport defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye veznelerine yatırıldığına dair dekontun aslı, dekontun üzerinde tahsil edilmiştir kaşesinin basılması, dekontun 1. nüshasının müracaatta sunulması(en üst nüsha),dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

 

 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Siirt POLED
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.