Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

umuma mahsus

Giriş

UMUMA MAHSUS (BORDO) PASAPORT İÇİN MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

 Umuma mahsus (Bordo) pasaport Türk Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşları ile Haymatlos(vatansız) vatandaşlarımızın alabilecekleri pasaport türüdür. Umuma Mahsus ​Pasaport yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre Valiliklerce, yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından verilir.

31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğine göre; 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere;

(Diplomatik, hususi damgalı, hizmet damgalı, umuma mahsus münferit pasaportlar için)

Pasaport cüzdan bedeli  : 82.50. TL.

30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 73 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde yer alan (6) sayılı tarifede belirtilen yeni harç bedelleri;

6 Aya kadar                :     105.80.TL.

1 Yıl için                     :     154.70.TL

2 Yıl için                     :    252.40.TL.

5 Yıl için                     :    358.40.TL.

10 Yıldan fazla süreli    :    505.00.TL.

olarak belirlenmiştir.

Vatandaşlarımızın 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle pasaport işlemlerinin buna göre yapılacaktır.

        - Daha önce başvuru yapıp pasaport alan kişiler müracaata geldiklerinde eski pasaportlarını getirmelidirler.

İlk Defa Pasaport Alacaklar veya Yenileme Yapacakların İşlemleri

 

GEREKLİ EVRAKLAR:
1.   2 adet Biyometrik Fotoğraf; 2 adet Biyometrik Fotoğraf ;Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren 50mm X 60mm ebatlarında Arka Fonu Beyaz (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).
2.   Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
3.   Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır. Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
4. Pasaport Harç ve defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı,dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşeli dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha), dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir​.
5.   Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

 

ÖNEMLİ: Pasaport müracaatı yapacak kişinin başvuru esnasında mutlaka bulunması gerekmektedir. Kişi olmadan ya da vekâletname ile müracaat kabul edilmemektedir.

Kayıp-Çalıntı Pasaport İşlemleri

 

GEREKLİ EVRAKLAR:
1.  2 Adet Biyometrik Fotoğraf ; Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren 50mm X 60mm ebatlarında Arka Fonu Beyaz (0 yaş çocuklar dahil olmak üzere).​
2.   Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
3.   Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır. Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
4. Pasaport Harç ve defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı,dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşeli dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha), dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir​.​
​5.   Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

 

Önemli Notlar  

· Pasaport müracaatı yapacak kişinin başvuru esnasında mutlaka bulunması gerekmektedir. Kişi olmadan ya da vekâletname ile müracaat kabul edilmemektedir.

Harçsız Pasaport İşlemleri

Umuma mahsus pasaportlar harca tabidir. Ancak sosyal, kültürel, eğitim ve sportif amaçlarla yurt dışına gidecek öğrenci, öğretmen ve üniversitelerde öğretim görevlilerine aşağıda belirtilen durumlara uygun şartlara sahip kişiler ile havayolu şirketlerinde çalışan uçucu personele bu tür pasaportlar harçsız olarak verilmektedir. Havayolu personeli için bu pasaportların süresi 2 yıl olarak verilmekte, öğrenci, öğretmen ve öğretim görevlileri için verilecek süre Maliye Makamlarınca belirlenmektedir.


ÖNEMLİ: Pasaport müracaatı yapacak kişinin başvuru esnasında mutlaka bulunması gerekmektedir. Kişi olmadan ya da vekâletname ile müracaat kabul edilmemektedir.

Muhafaza(İki Geçerli) Pasaport İşlemleri
  
İlimizde Umuma Mahsus (Bordo) Muhafaza (İki Geçerli Pasaport) Pasaport işlemleri Siirt Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Daha önceden almış oldukları pasaportlar ile bazı ülkelere giriş-çıkış yapan veya bu ülkelerden vize alan vatandaşlarımızın bilahare aynı pasaportları ile bir başka yabancı ülkenin vizesi veya giriş–çıkış damgasının pasaportlarında bulunması gerekçe gösterilerek vize talepleri olumsuz karşılanabilmekte ve sık seyahat eden vatandaşlarımız yeni pasaport almak zorunda kalmaktadır.
22.04.2013 tarihli genelge ile bu durumdaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek adına, mevcut pasaport türünden hangisi olursa olsun (E-pasaport olmak kaydı ile) ülke ayrımı yapılmaksızın vatandaşlarımızın yazılı talepleri halinde geçerli pasaportları muhafaza altına alınarak talep eden kişiye yeni pasaport verilecektir.
Adına iki geçerli pasaport düzenlenmiş vatandaşlarımızın ihtiyaç durumuna göre aynı anda her iki pasaportu kullanmak istemeleri durumunda (Örneğin Pasaportun bir tanesi konsolosluğa vize işlemleri için teslim edilmesi ve diğer pasaportla da seyahat edilmesi gerekiyorsa ) durumunu belgelendirmesi halinde talep ettiği süre doğrultusunda sorumluluk kendisinde olmak kaydı ile dilekçesi alınarak her iki pasaportta vatandaşlarımıza verilecektir.

GEREKLİ EVRAKLAR:
1.  2 Adet Biyometrik Fotoğraf; Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren 50mm X 60mm ebatlarında  Arka Fonu Beyaz(0 yaş çocuklar dahil olmak üzere)
2.   Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
3.  Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
4. Pasaport Harç ve defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı,dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşeli dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha), dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir​.

KKTC Vatandaşlarının Pasaport İşlemleri

İlimizde K.K.T.C. vatandaşlarının Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport işlemleri Siirt Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu pasaportlar 1 yıl süreli verilmekte olup 1 yıldan fazla süreli pasaport talepleri için T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinin görüşü alınmakta ve olumlu görüş neticesinde azami 5 yıl olarak pasaport müracaatı alınmaktadır.

GEREKLİ EVRAKLAR:
1.   2 Adet Biyometrik Fotoğraf; Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren 50mm X 60mm ebatlarında  Arka Fonu Beyaz(0 yaş çocuklar dahil olmak üzere)​
2.   K.K.T.C kimlik belgesi ya da geçerli süresi olan K.K.T.C pasaportu (Sadece aslı kabul edilmektedir.)
3.  Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşından gün almış ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
4. Pasaport Harç ve defter bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı,dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşeli dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha), dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir​.
5.   Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.

 

​ÖNEMLİ: Pasaport müracaatı yapacak kişinin başvuru esnasında mutlaka bulunması gerekmektedir. Kişi olmadan ya da vekâletname ile müracaat kabul edilmemektedir.

 

 ​

 

 İçerik Düzenleyicisi

 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Siirt POLED
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.