Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Devir İşlemleri

Giriş
01/05/2010 Tarihinden Sonra yapılan Noter Satışı:
 1. Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigorta Poliçesi
 2. Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge ile birlikte (Bu belgenin alt kısmında belirtilen tescil biriminden) araç tescil belgesi elden teslim alınacaktır.
 3. Bu süre (15 gün) içinde elden teslim alınmamış ise sigortasının yapılıp yapılmadığı sistem üzerinden kontrol edilerek sigortasının yapılmış olması halinde adresine APS ile gönderilecektir.
01/05/2010 Tarihinden önce Yapılan Noter Satışı:
 1. Noter Satış Senedi (Aslı)
 2. İlişik Kesme Belgesi (Yeğenbey Vergi Dairesinden)
 3. Trafik Sigortası (Satın Alan Adına Olması Zorunludur)
 4. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 5. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 6. Şirketler İçin İmza Sirküleri ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 7. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
 8. Nüfus Kayıt Sisteminde (Mernis) Kayıtlı Olan Adresinin Bulunduğu Yere Müracaat Edecektir.
01/05/2010 Tarihinden Sonra Yapılan hibeler:
01/05/2010 Tarihinden Sonra yapılan Noter Satışındaki işlemlere tabidir.
Milli Emlak, Kamu Kurum, Tasiş İhale Satışı, İcra Satışı:
 1. İhale Satış Yazısı (Aslı)
 2. Tasiş Satışı için Şahadetname
 3. Trafik Sigortası (Satın Alan Adına Olması Zorunludur)
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 6. Şirketler İçin İmza Sirküleri ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 7. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
Re’sen Devir:
 1. Noter Satış sözleşmesi ya da onaylı fotokopisi
 2. Dilekçe (Satıcı tarafından yazılacak)
 3. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 4. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
Mahkeme Kararı Devir:
 1. Mahkeme Kararı (Aslı)
 2. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 3. Trafik Sigortası (Satın Alan Adına Olması Zorunludur)
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Şirketler İçin İmza Sirküleri ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
 6. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
Veraset ve İntikalen Devir :
 1. Veraset İlamı (Aslı)
 2. Veraset ve İntikal Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi
 3. Yeğenbey Vergi Dairesinden İlişik Kesme Belgesi
 4. Varisler Adına Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 5. Trafik Sigortası
 6. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 7. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
 8. Varislerden 18 yaşından küçük varsa Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi gereğince noterden düzenlenmiş ya da onaylanmış taahhütname
Kurum Tahsis Devri:
 1. Kurum Tahsis Yazısı (İlgili Bakan ya da Bakan Adına Müsteşar onaylı)
 2. Kanun ile yapılan devir işlemlerinde (Resmi Gazete Fotokopisi)
 3. Şoförler Odasından Düzenlenmiş iki (2) adet “Araç Trafik Tescil Müracaat İşlem Formu” EK-1(Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Trafik Sigortası
 6. Kurum adına işlem yapacak görevli adına yetkilendirme yazısı
Şirket Birleşmesi, Ayrılması:
 1. Birleşmeye dair ASL. TİC. MAHK. Kararı
 2. Bilirkişi Raporu yada Yeminli Mali Müşavir Raporu
 3. Resmi Gazete ve Fotokopisi
 4. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 5. Trafik Sigortası
 6. Muayene Süresi Bitenler için TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonundan Yapılmış Fenni Muayene
 7. Oda sicil kayıt sureti, imza sirküsü ve fotokopisi
 8. Vekaletle takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
Aktarma (Tahditli Ticari Araçlarda Kasa Değişimi):
 1. Şöferler odasından alınacak 2 adet yeni kayıt dosyası (Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 2. Şoförler odasından alınacak 4 adet çıkan araç için 2 adet yeni araç için Müracaat işlem formu (Dosya içindeki belgeler daktilo ya da yazıcı çıktısı ile doldurulmuş şekilde getirilecektir.)
 3. Ticariye giren araçlar ve ticariden çıkan araçlar için karayolları muayene istasyonunca muayene ve tespitlerinin yapılması ve Müracaat işlem formlarının onaylanması
 4. T plakalı araçların muayenesi var ise yeniden muayene yaptırmalarına gerek yok
 5. C plakalı personel servisleri aktarma işleminde eğer tadilat yoksa muayene yaptırmalarına gerek yok
 6. Ticariye giren ve ticariden çıkan araçlarda sigorta
-Araç Projeleri(varsa);
 1. Ticariye giren sıfır araçlarda fatura aslı ve fotokopisi ÖTV aslı ödeme belgesi, uygunluk belgesi aslı gelecek
 2. Servis aracı otobüslerde takoğraf faturası yoksa noter taahhütnamesi ve muayene istasyonunca tespiti
 3. 24.09.2010 tarihinden sonraki tarihlerde konulmuş olan rehinlerin rehini koyan banka yada finans kuruluşunca on-line olarak sistemden aktarılması bu tarihten önceki rehinlerin banka ve finans kuruluşlarından alınan noter onaylı rehin aktarma yazılarının iki adet fotokopi ile birlikte bize intikali
 4. UKAME tarafından belirlenen ticariye giren araçların en fazla 5 yaşında olması bundan büyük olmaması (Uygunluk belgesindeki imalat tarihi baz alınır.)
 5. Vekalet ile takip ediliyorsa vekalet aslı ve fotokopisi
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Siirt POLED
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.