Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Trafik Yeni Kayıt İşlemleri

Giriş

 

 FATURALI ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

(Yeni Kayıt)
1.  Özel Tüketim Vergisi ödeme belgesi aslı
2.  TSE Onaylı Araç Münferit Uygunluk Belgesi aslı
3.  Fatura aslı ve 1 adet fotokopisi
4.  Trafik Sigortası aslı ve 1 adet fotokopisi
TÜZEL ŞİRKETLER İÇİN
1.  Oda Sicil Kayıt Sureti aslı ve 1 adet fotokopisi
2.  İmza Sirküleri aslı ve 1 adet fotokopisi
3.  Vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi ( vekil müracaat ediyorsa)
TRAFİK ŞAHADETNAMELİ ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ
1.  Gümrükçe tanzim edilmiş Trafik Şahadetname aslı
2.  Özel Tüketim Vergisi ödeme belgesi aslı
3.  TÜVTURK araç Muayene istasyonundan yapılmış muayene
4.  Gümrük Vezne Alındı Makbuzu aslı
5.  Trafik Sigortası aslı ve 1 adet fotokopisi
6.  TSE Onaylı Araç Münferit Uygunluk belgesi aslı
7.  Vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi ( vekil müracaat ediyorsa)
KENDİ ADINA NAKİL OLAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMİ
1.  Trafik Sigortası aslı ve 1 adet fotokopisi
2.  Eski plakalar, trafik ve tescil belgesi
3.  Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden nakil tarihi esas alınan çıktı (1 aylık süreyi geçmemiş olma şartı)
4.  Kendi adına tescilli aracı olup da yerleşim adresi değiştirenler adres değişikliğini takip eden 1 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde aracın tescil kayıtları ve plakaları değişecektir.
İLİMİZE NAKİL GELECEK ARAÇLARIN (KENDİ ADINA)TESCİL İŞLEMİ
1.  Araç Satış Sözleşmesi aslı ( belge düzenleme tarihinden itibaren 1 aylık süreyi geçmemek şartıyla.
2.  Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge aslı ( belge düzenleme tarihinden itibaren 1 aylık süreyi geçmemek şartıyla)
3.  Alıcı adına Trafik Sigortası aslı ve 1 adet fotokopisi
4.  Eski plakalar ve trafik belgesi
5.  Vekaletname aslı ve 1 adet fotokopisi ( vekil müracaat ediyorsa)
Plaka seçmek istemeyen araç sahipleri, işlem sırasında şubemiz tarafından verilen plaka serisinden sıradaki plakayı alabilirler. Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, Şoförler Odasından alınan Motorlu Araç Tescil Dosyası doldurularak, Müracaatı alınan araç sahibine plaka basımı için verilen belge ile plakasını bastıracaktır.
Çalınan, kaybedilen, kullanılamaz hale gelen plakalar için aşağıdaki işlem yapılır:
1- Çalınan veya 2 adedi kaybedilen plakalar için mıntıka karakoluna müracaat tutanak getirilecektir.
2- Araç sahibi şubemize dilekçe ile müracaat edecek (tescil ve trafik belgesi ile birlikte).
3- Kullanılamaz ve yıpranmış plaka yenilemesi için araç sahibinin müracaatı ve yıpranan plaka getirilecektir.
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Siirt POLED
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.
 • Siirt Emn. Müd.